Συχνές Ερωτήσεις
Περιπτώσεις Ασθενών

Μύθοι και Αλήθειες...

Γράφει ο Δρ. Ιωάννης Καρνέζης FRCS(Orth), Ορθοπαιδικός Χειρουργός,
Επιστημονικός Διευθυντής Δικτύου Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης

ΜΥΘΟΙ

‘Η σκολίωση είναι νόσος των παιδιών και των εφήβων και δεν επιδεινώνεται όταν πιά ο ασθενής έχει ενηλικιωθεί’
Λάθος! Στην πραγματικότητα όταν η σκολίωση είναι σημαντικού βαθμού (περίπου 50 μοίρες και πάνω), μπορεί να συνεχίσει να επιδεινώνεται (αν και αργά) και μετά την εφηβεία, σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του ατόμου. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητο να συνεχίζεται η παρακολούθηση από εξειδικευμένο γιατρό κατά τακτά, αλλά σχετικά αραιά, χρονικά διαστήματα (3 έως 5 ετών). Στις περιπτώσεις συνεχούς επιδείνωσης η διόρθωση της σκολίωσης πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, πριν αναπτυχθεί σοβαρή παραμόρφωση που διορθώνεται δύσκολα.

‘Η σκολίωση των εφήβων μπορεί να διορθωθεί με την εφαρμογή κηδεμόνων κορμού’
Λάθος! Δεν υπάρχουν αποδείξεις από σοβαρές επιστημονικές εργασίες ότι σκολίωση οποιουδήποτε βαθμού σε εφήβους ή ενήλικες μπορεί να διορθωθεί με κηδεμόνες. Αν και είναι γνωστό ότι ειδικοί νάρθηκες μπορούν να εμποδίσουν την περαιτέρω εξέλιξη ή και να διορθώσουν τη σκολίωση σε πολύ μικρά παιδιά (κάτω των 5 ετών) δεν υπάρχουν κλινικές αποδείξεις ότι οι κηδεμόνες κορμού παίζουν οποιοδήποτε θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της εφηβικής σκολίωσης. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι περιπτώσεις σκολίωσης να εξετάζονται από ειδικό γιατρό (Ορθοπαιδικό με σχετική εξειδίκευση) ώστε να αποφεύγονται άσκοπες απόπειρες θεραπείας και χάσιμο πολύτιμου χρόνου.

‘Η σκολίωση των εφήβων μπορεί να διορθωθεί με κατάλληλες ασκήσεις ή πρόγραμμα φυσικοθεραπείας’
Λάθος! Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι η σκολίωση οποιουδήποτε βαθμού μπορεί να διορθωθεί με ειδικές ασκήσεις ή πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Φυσικά η συμμετοχή στη γυμναστική και τα αθλήματα πρέπει να ενθαρύνονται ώστε να διατηρείται η καλή στάση και φυσική κατάσταση του σώματος (... και πνεύματος) των εφήβων που μεγαλώνουν. Κάποιοι από τους εφήβους με σκολίωση μπορούν ακόμα και να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις σε διάφορα αθλήματα, ενώ αρκετές φορές η γενική εικόνα και στάση του σώματος βελτιώνονται με την άσκηση. Ωστόσο κανένα ειδικό πρόγραμμα δεν μπορεί να διορθώσει μόνιμα το σχήμα της σπονδυλικής στήλης.

‘Η σκολίωση μπορεί να προκληθεί από κακή στάση του σώματος’
Λάθος! Η σκολίωση προκαλείται από ασύμμετρη ανάπτυξη κάποιου τμήματος της σπονδυλικής στήλης κατά την διάρκεια της παιδικής ή εφηβικής φάσης της ανάπτυξης του σώματος. Οι λόγοι τις περισσότερες φορές είναι άγνωστοι στις λεπτομέρειες τους. Σκολίωση δεν προκαλείται σε μία σωστά αναπτυσσόμενη σπονδυλικής στήλης λόγω παραμορφώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες.

‘Η σκολίωση σε γυναίκες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό’
Λάθος! Κλινικές μελέτες δεν έχουν δείξει αυξημένο ποσοστό προβλημάτων κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό σε γυναίκες με σκολίωση σε σχέση με γυναίκες που δεν έχουν σκολίιωση. Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι σε σχετικές κλινικές μελέτες δεν έχει παρουσιαστεί αυξημένο ποσοστό τοκετών με καισαρική τομή σε γυναίκες με σκολίωση.
ΑΛΗΘΕΙΕΣ

‘Η σκολίωση έχει σχέση με την κληρονομικότητα’
Σωστό! Αν και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η σκολίωση είναι ‘ιδιοπαθής’ (άγνωστης αιτιολογίας) γνωρίζουμε ότι προκαλείται από πολλές διαφορετικές αιτίες. Από επιστημονικές παρατηρήσεις σε οικογένειες ατόμων με σκολίωση καθώς και αναλύσεις γονιδίων είναι σήμερα ξεκάθαρο ότι μια από τις σημαντικότερες αιτίες της σκολίωσης είναι η κληρονομικότητα, υπάρχουν δηλαδή κληρονομούμενα γονίδια που προδιαθέτουν στην εμφάνιση σκολίωσης σε παιδιά και εφήβους.

‘Σημαντικού βαθμού σκολίωση μπορεί να προκαλέσει μειωμένη ικανότητα για εργασία καθώς και σοβαρά ψυχολογικά και παθολογικά προβλήματα’
Σωστό! Πολλές κλασικές κλινικές μελέτες (με τη χρήση επιδημιολογίας και στατιστικής) έχουν δείξει οτι ενήλικα άτομα με σημαντικού βαθμού σκολίωση παρουσιάζουν, κατά μέσο όρο, μειωμένη ικανότητα για εργασία, σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα καθώς και δυσκολία στην εύρεση συντρόφου ή συζύγου.

‘Η σκολίωση, όταν είναι σοβαρού βαθμού, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αναπνευστική λειτουργία’
Σωστό! Η εξέταση της πνευμονικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση) έδειξε ότι άτομα με σημαντικού βαθμού σκολίωση της θωρακικής σπονδυλικής στήλης παρουσιάζουν αναπνευστική ανεπάρκεια σε σημαντικό ποσοστό ακόμα και σε μικρή ηλικία. Κλινικές μελέτες σε εφήβους έδειξαν αναπνευστική δυσλειτουργία ανάλογη με τον βαθμό της θωρακικής σκολίωσης, ενώ σε ποσοστό 20% των περιπτώσεων η αναπνευστική αυτή δυσλειτουργία ήταν σημαντικού βαθμού. Είναι επομένως γεγονός ότι η αντιμετώπιση της σκολίωσης σε συτές τις περιπτώσεις πρέπει να έχει σαν στόχο, εκτός των άλλων, την πρόληψη σοβαρών αναπνευστικών προβλημάτων στο άμεσο και απώτερο μέλλον.

‘Προχωρημένη σκολίωση μπορεί να προκαλέσει πόνο στην μέση (οσφυαλγία) σε ενήλικες’
Σωστό! Αν και η σκολίωση στην παιδική και εφηβική ηλικία δεν προκαλεί πόνο σχεδόν ποτέ, άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας με σημαντικού βαθμού επιδεινούμενη σκολίωση παρουσιάζουν πολύ συχνά σοβαρό πρόβλημα πόνων στην μέση και την πλάτη. Αυτό συμβαίνει τόσο λόγω ‘φθοράς’ της σπονδυλικής στήλης όσο και λόγω διαταραχής της ισορροπίας του σώματος και κόπωσης των μυικών ομάδων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες.

‘Η προσπάθεια αντιμετώπισης της σκολίωσης με κηδεμόνες κορμού μπορεί να προκαλέσει ψυχολογική επιβάρυνση για πάρα πολλά χρόνια μετά την εφηβεία’
Σωστό! Το σοβαρό ψυχολογικό φορτίο που προκαλεί στους εφήβους η εφαρμογή κηδεμόνων κορμού είναι ευρέως γνωστό και αδιαμφισβήτητο. Ωστόσο, πρόσφατη κλινική μελέτη παρέχει νέα δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η ψυχολογική αυτή επιβάρυνση που προκαλείται από τη χρήση κηδεμόνων σκολίωσης μπορεί να διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια. Όπως παρατηρήθηκε σε μια ομάδα ενηλίκων (άνω των 30 ετών) με σκολίωση, όσοι είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με κηδεμόνες κορμού κατά την εφηβεία τους ένιωθαν μεγαλύτερη παραμόρφωση στο σώμα τους και ανέφεραν χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε σχέση με όσους δεν είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με κηδεμόνες, παρά το γεγονός ότι ο βαθμός σκολίωσης ήταν, κατά μέσο όρο, ο ίδιος σε όλα τα άτομα της ομάδας.

Πανελλήνιο Δίκτυο Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης Back Care network


Legal Disclaimer
© 2009 - 2014

Το Back Care network είναι μια δυναμική ομάδα απόλυτα εξειδικευμένων στις παθήσεις σπονδυλικής στήλης γιατρών με στόχους: την παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα εφάμιλλης ποιότητας με τις υπηρεσίες που παρέχονται στις ιατρικά προηγμένες χώρες και την επιστημονική έρευνα στον σχετικό τομέα. Δέχεται ασθενείς με προβλήματα σπονδυλικής στήλης από όλη την Ελλάδα την Κύπρο και το εξωτερικό.
Μύθοι και Αλήθειες
Ενδιαφέροντα Αρθρα


Οι ασθενείς μας είπαν...

videosΕπικοινωνία


Αρχική
Back Care network


Τελευταία Νέα...

Τελευταία ενημέρωση 29/05/2014